Final Fantasy X

FinalFantasyX01

Juo y rylan ih yhámecec ah udnu eteusy, hu bun bnacisen cehu bunxia piahu cí bun bnacisen, ce jucudnuc hu cypéec sác eteusyc ac jiacdnu bnupmasy.

Ce ahdahtéec acdu, jyec bun piah lysehu.

My recduney ca eheley liyhtu ih lrelu nipeu xia ym vehym tam ziaku ca taclipna xia ac ihy ehjulyleóh acdá zikyhtu y fydanbumu cipsynehecdy, o ahduhlac mmaky am yseku punnylru ta ci bytna, xia seny xia oy any punnylru ta bun cí.

Am yseku ta ci bytna ca papa mu xia mmajy ah my badyly o ahduhlac tela: piahu, lnau xia hu tela hyty, sa ra lumyu.

Ahduhlac ybynala ihy pymmahy kekyhda o tacdnioa am bypammóh ta fydanbumu cipsynehecdy, sydyhtu y dutuc muc acbaldytunac cahdytuc ah muc yceahduc esbynac, ytasác ta y ymkihuc ta muc yceahduc bynac.

Am lrelu nipeu aclyby, banu am punnylru ma myhwy ryley my pymmahy, caná lypnóh. Ahduhlac ybynala ah ihy bmyoy.

FinalFantasyX03

«Xia sa yrukuuuu»

Ah my bmyoy am lrelu nipeu luhula y ci yseku am yicdnymeyhu o y ihy lrely xia ehjuly y ih bázynu xia myhwy nyouc bun my puly.

Am lrelu nipeu asbeawy y dnypyzyn ta kiyntyacbymtyc ta my lrely xia ehjuly bázynuc. Cic lusbyñanuc cuh am yicdnymeyhu, ihy sizan xia hihly ca lyspey ta nuby bunxia ac esbucepma o ih kydu ywim.

Sác dynta ca rylah ysekuc tam punnylru o ta ihy mytnuhy zyempyed.

Am knibu deaha xia milryn luhdny my ekmacey lydómely, lyicyhda ta silruc symac ah my risyhetyt, yihxia hu dyhduc lusu muc ta my naymetyt. Ah am ziaku hu jeumyh heñuc, bun azasbmu.

GuiaArgumentalFFX08

«Yhdac dutu acdu any lysbu»

Liyhtu am lrelu nipeu, knyleyc y ci lryxiady ta kemebummyc o y ci knibu ta ysekuc nyneduc, luhcekia tacdnien my ekmacey o rylan xia my risyhetyt taza ta acdyn acdyhlyty ah am sateaju, am mítan ca ahvyty o taleta cumdyn y my pymmahy byny xia tacdnioy myc uvelehyc tam lahdnu ta my lybedym ah runy bihdy.

My pymmahy ac kekyhdacly, seta sác ta teaw sadnuc (lnau), banu am lrelu tela «hu luhdynuh luh se ycdicey» o luhcekia ih pynlu jumytun, xia hu tity ah acdysbyn luhdny ihy zuoaníy byny ahdnyn y nupyn. My zuoaníy acdypy ah my mihy, ta yrí mu ta «ymihewyza».

My pymmahy upcanjy am tamedu o yjecy y my bumelíy jakyhy, xia ynnacdy ym lrelu nipeu o ma upmekyh y maan najecdyc ta cymy ta acbany tam tahdecy.

Teaw yñuc tacbiéc ih ziaw ma tajiamja my mepandyt, o taleta jahkynca ta my pymmahy (am ziaw, hu am lrelu).

FinalFantasyX

«Tapu syhdahan my senyty…»

Yctctvtybu grdnafa vafvfavf eauzfbnaf gnafmgnfa. Acy vnyca hu dahíy cahdetu, any byny bemmyn.

My recduney ac sio lusbmazy, oy xia dutu luhcecda ah lywyn ihy pymmahy, banu lnau xia acdá bnurepetu lywyn pymmahyc, bun mu xia acdysuc nusbeahtu my mao, o naluntasuc xia am lrelu nipeu oy acdiju teaw yñuc ah my lánlam, bun mu xia ceahtu naehletahda butníy can luhtahytu y lytahy by ceasbna.

Am ziaku ry dahetu silru éqedu, bun mu xia cylynuh ihy caliamy, ihy janceóh RT, ihy janceóh RT ta my caliamy, ihy bamelimy ta yhesyleóh tam 7, o ihy canea acbyñumy cupna my recduney naym (hyty xia jan luh am ziaku).

Ca cibuha xia epy y cymen ihy danlany bynda ah my xia am bnudykuhecdy suníy ym bydayn ih pymóh (HU AC PNUSY), banu ym vehym hu ca ry mmajytu y lypu bunxia ca jyh y tatelyn y ziakuc ta sójemac xia ac mu xia ty sác pahaveleuc, oy xia my kahda byky vundihyc bun luhcakien upzaduc ta seanty ah ziakuc ta ítas.

Yruny jyc o mu lyclyc.


¿Liám ac jiacdnu hejam ta albhed?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...


14 comentarios sobre Final Fantasy X

¡Sé buena persona y comenta!